Icon ng Thumbs Up

Ang Manghihikayat

Mahilig manghikayat, maimpluwensyahan at mamuno sa mga tao. Magaling magbenta ng mga bagay at ideya. Gustong makipagtulungan sa PEOPLE at DATA.

Mga karera

Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Arkitektura, Sining at Disenyo
Arkitektura, Sining at Disenyo
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
pagkain at Inumin
Hospitality, Personal na Pangangalaga at Turismo
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Arkitektura, Sining at Disenyo
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Hospitality, Personal na Pangangalaga at Turismo
Kasuotan at Kagamitan
Arkitektura, Sining at Disenyo
Hospitality, Personal na Pangangalaga at Turismo
Arkitektura, Sining at Disenyo
Arkitektura, Sining at Disenyo
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Arkitektura, Sining at Disenyo
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Arkitektura, Sining at Disenyo
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Arkitektura, Sining at Disenyo
Kasuotan at Kagamitan
Libangan, Media at Palakasan
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Engineering
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Arkitektura, Sining at Disenyo
Arkitektura, Sining at Disenyo
Pagbebenta at pageendorso
Arkitektura, Sining at Disenyo
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Depensa at Kalawakan
Arkitektura, Sining at Disenyo
Serbisyong Pangkomunidad at Panlipunan
Depensa at Kalawakan
Libangan, Media at Palakasan
Construction at Skilled Trades
Construction at Skilled Trades
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Construction at Skilled Trades
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Kasuotan at Kagamitan
Kasuotan at Kagamitan
Kasuotan at Kagamitan
Kasuotan at Kagamitan
Pangangalaga sa kalusugan
Pangangalaga sa kalusugan
Pagbebenta at pageendorso
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Kasuotan at Kagamitan
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Enerhiya
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Construction at Skilled Trades
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
pagkain at Inumin
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Libangan, Media at Palakasan
Hospitality, Personal na Pangangalaga at Turismo
Hospitality, Personal na Pangangalaga at Turismo
Serbisyong Pangkomunidad at Panlipunan
Human Resources
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Arkitektura, Sining at Disenyo
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Iba pang Propesyonal na Serbisyo
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Enerhiya
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Iba pang Propesyonal na Serbisyo
Depensa at Kalawakan
Hospitality, Personal na Pangangalaga at Turismo
Pagbebenta at pageendorso
Construction at Skilled Trades
Pagbebenta at pageendorso
Mga Consumer Goods
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Pangangalaga sa kalusugan
Serbisyong Proteksiyon
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Depensa at Kalawakan
Hospitality, Personal na Pangangalaga at Turismo
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Arkitektura, Sining at Disenyo
Pangangalaga sa kalusugan
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Engineering
Mga Consumer Goods
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Serbisyong Pangkomunidad at Panlipunan
Entrepreneurship
Serbisyong Pangkomunidad at Panlipunan
Serbisyong Pangkomunidad at Panlipunan
Agrikultura, Panggugubat, Pangingisda at Pangangaso
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Entrepreneurship
Libangan, Media at Palakasan
Libangan, Media at Palakasan
Pamahalaan, Non-Profit at Serbisyong Pampubliko
Internet
Mga Serbisyo sa Pagbabangko at Pinansyal
Libangan, Media at Palakasan
Construction at Skilled Trades
Libangan, Media at Palakasan

Mga Kaugnay na Spotlight

matt
Panoorin at pakinggan ang kwento ng karera ni Matt Romero at kung paano siya naging Landscape Designer sa Studio-MLA.  
Kim and Assia
Watch and listen to Kimberly and Assia's story as Dental Assisting students at Foothill College.
daniel vignon
Gladeo reporter Katelyn interviews Daniel about how he became an Assistant Professor.
heather dental hygienist
Gladeo reporter Katelyn interviews Heather about her career as Dental Hygienist.
Chris Lee
What are the most rewarding aspects of your career? The most rewarding aspect of my career is undoubtedly my capacity to transform concepts into tangible realities. It is immensely gratifying to witness an idea evolve from its blueprint to a functional, spatial presence. From a broader perspective, I take great pride in contributing to a forward-thinking organization that aims to revolutionize the manufacturing landscape. As we find ourselves over half a century since the last industrial revolution, it is crucial to usher in change and modernize our approaches to manufacturing… Read More
Joss
Panoorin at pakinggan ang kwento ng karera ni Joss Tillard-Gates at kung paano siya naging Direktor ng Community Affairs sa Clark Construction.