Mga Tuntunin ng Paggamit

Huling na-update noong Nobyembre 20, 2018

1. PAGTANGGAP NG MGA TERMINO

Ang iyong paggamit ng mga produkto, software, serbisyo at website at lahat ng kaukulang naka-link na pahina (sama-sama, ang "Mga Site"), na pagmamay-ari o pinamamahalaan ng Gladeo ("Gladeo"), ay maaari mo lamang ma-access kung ganap kang sumunod sa mga tuntunin ng paggamit na inilarawan dito (“Mga Tuntunin ng Paggamit”).

MANGYARING BASAHIN ANG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT NA ITO NG MABUTI BAGO GAMITIN ANG MGA SERBISYO (AYON SA IBABA). SA PAMAMAGITAN NG PAG-ACCESS SA MGA SITE, PAGGAMIT NG NILALAMAN O PAGGAMIT NG ANUMANG BAHAGI NG MGA SITE O ANUMANG SERBISYO (BAWAT BAWAT TINUTUKOY SA IBABA), SUMASANG-AYON KA NA MAGIGING MAGIGING SA MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NA ITO, KASAMA ANG MGA DISCLAIMER NG MGA WARRANTY, NAGBIBIGAY NA ARBITRASYON, WAIVER NG KARAPATAN SA PAGSUBOK. , AT ISANG PAGPILI NG BATAS NG CALIFORNIA. KUNG HINDI KA SUMASANG-AYON SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON DITO, MAARING HINDI MO ACCESS ANG MGA SITE O GAMITIN ANG NILALAMAN O ANUMANG SERBISYO. ANG PAGTANGGAP NI GLADEO AY TAHASANG IPINAHAYAG SA IYONG PAGPAPASUNGA SA LAHAT NG MGA TUNTUNIN AT KONDISYON NA ITO, SA PAGBUBUKOD NG LAHAT NG IBANG TUNTUNIN. KUNG ANG MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON NA ITO AY ITINUTURING NA ALOK NI GLADEO, HAYAGANG LIMITADO ANG PAGTANGGAP SA MGA TUNTUNIN NA ITO.

INAMIN MO AT NAUUNAWAAN NA ANG GLADEO AY ISANG PRIBADONG KOMPANYA AT HINDI ISANG ENTITY NA PINANGASIWAAN NG ANUMANG PAARALAN O UNIBERSIDAD O ANUMANG IBA PANG ORGANISASYON NG GOBYERNO.

KINIKILALA MO AT NAUUNAWAAN NA ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY HINDI GINAGARANTIYA SA IYO NG ANUMANG PARTIKULAR NA KINABUTISAN O TAGUMPAY, O NA MAKAKAKARO KA NG TRABAHO SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO.

2. KARAPAT-DAPAT

Ang Mga Serbisyo ay inilaan lamang para sa mga user sa United States. Upang matanggap ang Mga Serbisyo dapat kang maging isang kumpanya o, kung ikaw ay isang indibidwal, hindi bababa sa 13 taong gulang. Kung ikaw ay nasa pagitan ng 13 taon at 17 taong gulang, dapat basahin ng iyong legal na tagapag-alaga ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Kung ikaw ang magulang o legal na tagapag-alaga ng isang gumagamit ng Mga Serbisyo na wala pang 18 taong gulang, pumapayag ka sa paggamit ng naturang user ng Mga Serbisyo, inaako ang mga obligasyong ibinigay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at inaako ang buong responsibilidad para sa paggamit ng naturang user ng ang Mga Serbisyo. Kung hindi ka kwalipikado, huwag subukang gamitin ang Mga Serbisyo. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay walang bisa at walang bisa, at hindi ka magiging karapat-dapat na gumamit ng anumang Mga Serbisyo, kung hindi mo matutugunan ang mga kinakailangan sa edad at hurisdiksyon na ito.

3. MGA PAGBABAGO NG MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT

Inilalaan ng Gladeo ang karapatan, sa sarili nitong pagpapasya, na baguhin o palitan ang Mga Tuntunin ng Paggamit anumang oras. Ikaw ay magiging responsable para sa regular na pagrepaso sa mga tuntuning ito at pagiging pamilyar sa anumang naturang mga pagbabago. Ang iyong paggamit ng Mga Serbisyo kasunod ng anumang pagbabago ay bumubuo sa iyong pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit, gaya ng binago. Bilang karagdagan, kapag gumagamit ng partikular na mga serbisyong pagmamay-ari o pinamamahalaan ng Gladeo, ikaw at si Gladeo ay sasailalim sa anumang naka-post na mga alituntunin o panuntunan na naaangkop sa mga naturang serbisyo, na maaaring i-post sa pana-panahon. Ang lahat ng naturang mga alituntunin o panuntunan ay isinama sa pamamagitan ng pagtukoy sa Mga Tuntunin ng Paggamit.

4. PAGLALARAWAN NG MGA SERBISYO

Alinsunod sa ganap na pagsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit, ibibigay sa iyo ng Gladeo ang Mga Serbisyo. Maaaring kabilang sa "Mga Serbisyo" ang, ngunit hindi limitado sa, ang pag-iimbak, pamamahala, pagbabahagi, pag-link at pagbibigay ng impormasyon, media, mga file ng dokumento at katulad nito (kabilang ang, ngunit hindi limitado sa teksto, mga komento ng user, mga mensahe, impormasyon, data, mga graphics, litrato, larawan, ilustrasyon, software, audio, video, impormasyon ng produkto ng Gladeo, impormasyon sa mga serbisyo ng Gladeo at mga katulad na materyales na ibinigay ng Gladeo o mga user ng third party, na kilala rin bilang "Content"). Ang Mga Serbisyong ibinibigay ni Gladeo ay palaging nagbabago at ang anyo at katangian ng Mga Serbisyong ibinibigay ni Gladeo ay maaaring magbago paminsan-minsan nang walang paunang abiso sa iyo. Maaaring baguhin, suspindihin o ihinto ng Gladeo ang Mga Serbisyo o anumang Nilalaman para sa anumang kadahilanan, anumang oras, kasama ang pagkakaroon ng anumang tampok o bahagi ng Nilalaman. Ang Gladeo ay maaari ding magpataw ng mga limitasyon sa Mga Serbisyo o paghigpitan ang iyong pag-access sa mga bahagi o lahat ng Mga Serbisyo nang walang abiso o pananagutan. Nauunawaan mo at sumasang-ayon ka na ang Mga Serbisyo ay ibinibigay "AS-IS" at walang pananagutan si Gladeo para sa pagiging maagap, pagtanggal, maling paghahatid o hindi pag-imbak ng anumang mga komunikasyon ng user, mga setting ng pag-personalize o Nilalaman. Responsable ka sa pagkuha ng access sa Mga Serbisyo, at ang pag-access na iyon ay maaaring may kasamang mga bayarin sa third-party (tulad ng Internet service provider o mga singil sa airtime). Bilang karagdagan, dapat kang magbigay at responsable para sa lahat ng kagamitang kinakailangan upang ma-access ang Mga Serbisyo.

Maaaring kasama sa Mga Serbisyo ang mga advertisement, na maaaring ma-target sa Nilalaman o impormasyon sa Mga Serbisyo, mga query na ginawa sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, o iba pang impormasyon. Ang mga uri at lawak ng advertising ng Gladeo sa Mga Serbisyo ay maaaring magbago.

Bilang pagsasaalang-alang sa pagbibigay sa iyo ng Gladeo ng access at paggamit ng Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka na ang Gladeo at ang mga third party na provider at kasosyo nito ay maaaring maglagay ng naturang advertising sa Mga Serbisyo o kaugnay ng pagpapakita ng Nilalaman o impormasyon mula sa Mga Serbisyo kung isinumite mo o iba pa.

5. ANG IYONG MGA OBLIGASYON SA PAGRErehistro

Upang magamit ang ilan sa Mga Serbisyo, maaaring kailanganin mong gumawa ng account at magbigay ng impormasyon sa Gladeo. Bilang pagsasaalang-alang sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo, kinakatawan mo na mayroon kang legal na awtoridad na bumuo ng isang umiiral na kontrata at hindi isang tao o kumpanyang pinagbawalan na tumanggap ng mga serbisyo sa ilalim ng mga batas ng United States o iba pang naaangkop na hurisdiksyon. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang account, kinakatawan mo rin na ikaw ay hindi bababa sa 13 taong gulang (at kung ikaw ay nasa pagitan ng 13 at 17 taong gulang, dapat mong ipabasa sa iyong legal na tagapag-alaga ang Mga Tuntunin ng Paggamit sa kabuuan ng mga ito). Sumasang-ayon ka rin na: (a) magbigay ng totoo, tumpak, kasalukuyan at kumpletong impormasyon tungkol sa iyong sarili gaya ng na-prompt ng form ng pagpaparehistro ng Mga Serbisyo tulad ng nakasaad sa ibaba at (b) panatilihin at agad na i-update ang naturang impormasyon upang mapanatili itong totoo, tumpak, napapanahon at kumpleto. Kung magbibigay ka ng anumang impormasyong hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, o may makatwirang dahilan si Gladeo upang maghinala na ang naturang impormasyon ay hindi totoo, hindi tumpak, hindi kasalukuyan o hindi kumpleto, may karapatan si Gladeo na suspindihin o wakasan ang iyong account at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Mga Serbisyo (o anumang bahagi nito). Bilang kundisyon sa paggamit ng mga bahagi ng Mga Serbisyo, maaaring kailanganin kang magparehistro sa Gladeo at magbigay ng wastong email address, pumili ng password at personalized na pangalan ng site (“Data ng Pagpaparehistro”). Ang lahat ng impormasyong ibibigay mo sa Gladeo ay dapat na tumpak, kumpleto, at na-update. Hindi mo maaaring (i) pumili o gumamit bilang isang personalized na pangalan ng site ng pangalan ng ibang tao na may layuning gayahin ang taong iyon; (ii) gumamit bilang isang personalized na pangalan ng site ng isang pangalan na napapailalim sa anumang mga karapatan ng isang tao maliban sa iyo nang walang naaangkop na pahintulot; o (iii) gumamit bilang isang personalized na pangalan ng site ng isang pangalan na kung hindi man ay nakakasakit, bulgar o malaswa gaya ng tinutukoy ni Gladeo. Inilalaan ng Gladeo ang karapatang tanggihan ang pagpaparehistro ng, o kanselahin ang isang personalized na pangalan ng site sa sarili nitong pagpapasya. Makakatanggap ka ng password at pagtatalaga ng account kapag nakumpleto ang proseso ng pagpaparehistro ng Mga Serbisyo. Ikaw ay may pananagutan sa pagpapanatili ng pagiging kumpidensyal ng password at account at ganap na responsable para sa lahat ng aktibidad na nangyayari sa ilalim ng iyong password o account. Sumasang-ayon kang (a) agad na abisuhan si Gladeo ng anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong password o account o anumang iba pang paglabag sa seguridad, at (b) tiyaking lalabas ka sa iyong account sa pagtatapos ng bawat session. Hindi at hindi mananagot si Gladeo para sa anumang pagkawala o pinsalang dulot ng iyong pagkabigo na sumunod sa Seksyon na ito.

6. GAGAMIT NG USER

Nauunawaan mo na ang lahat ng Nilalaman, na-post man sa publiko o pribadong ipinadala, ay ang tanging responsibilidad ng tao o kumpanya kung saan nagmula ang naturang Content. Nangangahulugan ito na ikaw, at hindi si Gladeo, ang ganap na responsable para sa lahat ng Nilalaman na iyong ina-upload, nai-post, i-email, ipinadala o kung hindi man ay ginagawang available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Hindi kinokontrol ng Gladeo ang Nilalaman na nai-post sa pamamagitan ng Mga Serbisyo at, dahil dito, hindi ginagarantiyahan ang katumpakan, integridad o kalidad ng naturang Nilalaman. Naiintindihan mo na sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo, maaari kang malantad sa Nilalaman na nakakasakit, malaswa o hindi kanais-nais. Sa ilalim ng anumang pagkakataon ay mananagot si Gladeo sa anumang paraan para sa anumang Nilalaman, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang mga pagkakamali o pagtanggal sa anumang Nilalaman, o anumang pagkawala o pinsala sa anumang uri na natamo bilang resulta ng paggamit ng anumang Nilalaman na nai-post, na-email. , ipinadala o kung hindi man ay ginawang available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo.

Bilang kondisyon ng paggamit, nangangako kang hindi mo gagamitin ang Mga Serbisyo para sa anumang layunin na labag sa batas o ipinagbabawal ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, o anumang iba pang layunin na hindi makatwirang nilayon ng Gladeo. Inilalaan ng Gladeo ang karapatang mag-alis ng anumang Nilalaman nang walang abiso – Maaaring alisin ng Gladeo anumang oras ang naka-post na materyal. Karagdagang inilalaan ng Gladeo ang karapatan na wakasan ang pagbibigay ng Mga Serbisyo sa iyo ayon sa natukoy sa sarili at ganap na pagpapasya nito.

Alinsunod dito, nang walang limitasyon, sumasang-ayon kang huwag gamitin ang Mga Serbisyo:
a. mag-abuso, mang-harass, magbanta, magpanggap o manakot ng sinumang tao;
b. upang ma-access, mag-post, mag-email, mag-download, magparami, magpakita, magsagawa, ipamahagi o kung hindi man ay gawing available ang anumang Nilalaman na lumalabag sa anumang patent, trademark, trade secret, copyright o iba pang mga karapatan sa pagmamay-ari ng anumang partido, o na labag sa batas, nakakapinsala, nagbabanta, bulgar, invasive sa privacy ng iba, libelous, mapanirang-puri, malaswa, pornograpiko, nagpo-promote ng mga ilegal na aktibidad, marahas, racist, sexist, homophobic, discriminatory, mapang-abuso, o nakakasakit;
c. upang mag-post o magpadala, o maging sanhi upang mai-post o ipadala, ang anumang komunikasyon o pangangalap na idinisenyo o nilayon upang makakuha ng password, account, o pribadong impormasyon mula sa sinumang ibang user;
d. upang lumikha o magsumite ng hindi gustong email (“Spam”) sa sinumang iba pang user o anumang URL;
e. upang "stalk" ng isa pang gumagamit;
f. pagkatapos tumanggi si Gladeo sa pagpaparehistro ng, o kanselahin ang iyong account, sa pamamagitan man ng pagtatangkang magparehistro gamit ang ibang email address, personalized na pangalan ng site o kung hindi man, upang iwasan ang proseso ng pagpaparehistro ng account;
g. para sa kapakinabangan ng alinmang ikatlong partido (na dapat kasama, nang walang limitasyon, na nagpapahintulot sa higit sa isang tao na gumamit ng isang Account ng Mga Serbisyo) kapag hindi hayagang pinahintulutan ni Gladeo;
h. saktan ang mga menor de edad sa anumang paraan;
i. upang magpanggap bilang ibang tao o entity;
j. mag-upload, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang Nilalaman na lumalabag sa anumang kontraktwal o iba pang legal na obligasyon, kung saan ikaw ay nakasalalay;
k. mag-upload, mag-post, mag-email, magpadala o kung hindi man ay gawing available ang anumang materyal na naglalaman ng mga virus ng software o anumang iba pang computer code, mga file o program na idinisenyo upang matakpan, sirain o limitahan ang paggana ng anumang computer software o hardware o kagamitan sa telekomunikasyon;
l. upang makagambala o makagambala sa Mga Serbisyo o mga server o network na konektado sa Mga Serbisyo, o sumuway sa anumang mga kinakailangan, pamamaraan, patakaran o regulasyon ng mga network na konektado sa Mga Serbisyo;
m. upang sinasadya o hindi sinasadyang lumabag sa anumang naaangkop na lokal, estado, pambansa o internasyonal na batas;
n. upang magbigay ng materyal na suporta o mga mapagkukunan (o upang itago o itago ang kalikasan, lokasyon, pinagmulan, o pagmamay-ari ng materyal na suporta o mga mapagkukunan) sa anumang (mga) organisasyon na itinalaga ng gobyerno ng Estados Unidos bilang isang dayuhang teroristang organisasyon alinsunod sa seksyon 219 ng Batas sa Imigrasyon at Nasyonalidad;
o. upang kopyahin, i-duplicate, kopyahin, ibenta, i-trade, ibenta muli o pagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin, anumang bahagi ng Mga Serbisyo (kabilang ang iyong Gladeo ID), paggamit ng Mga Serbisyo, o pag-access sa Mga Serbisyo;
p. upang i-promote o i-endorso ang anumang pampulitikang isyu o kandidato;
q. upang mangolekta o mag-imbak ng personal na data tungkol sa iba pang mga user na may kaugnayan sa ipinagbabawal na pag-uugali at mga aktibidad na itinakda sa mga talata a hanggang p sa itaas;
r. upang mag-link sa anumang website na may Nilalaman na nakakasakit, malaswa o hindi kanais-nais; at/o
s. upang gumawa ng mga alok o pangangalap na hindi wasto, hindi pinarangalan, maling pagkatawan, ilegal o hindi naaangkop.

Bukod pa rito, sumasang-ayon ka na hindi ka: (i) gagawa ng anumang aksyon na nagpapataw, o maaaring magpataw sa sariling pagpapasya ni Gladeo ng hindi makatwiran o hindi katimbang na malaking pagkarga sa imprastraktura ng Gladeo; (ii) manghimasok o magtangkang manghimasok sa wastong pagtatrabaho ng Mga Serbisyo o anumang aktibidad na isinasagawa sa Mga Serbisyo; o (iii) lampasan ang anumang mga hakbang na maaaring gamitin ni Gladeo upang pigilan o paghigpitan ang pag-access sa Mga Serbisyo.

Ang iyong paggamit ng anumang impormasyong natutunan sa pamamagitan ng Mga Serbisyo o habang nasa Site ay limitado sa mga hayagang layunin na itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito; lahat ng iba pang gamit, kasama, nang walang limitasyon, ang pagpapadala ng hindi hinihinging maramihang e-mail, ay mahigpit na ipinagbabawal.
 

Kinikilala mo na si Gladeo ay maaari o hindi maaaring mag-pre-screen ng Content, ngunit ang Gladeo at ang mga itinalaga nito ay may karapatan (ngunit hindi ang obligasyon) sa kanilang nag-iisa at ganap na pagpapasya na paunang i-screen, tanggihan, o alisin ang anumang Content na available sa pamamagitan ng ang Mga Serbisyo. Nang hindi nililimitahan ang naunang nabanggit, ang Gladeo at ang mga itinalaga nito ay may karapatan na tanggalin o tanggihan na ipamahagi ang anumang Nilalaman na lumalabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit o kung hindi man ay hindi kanais-nais at upang wakasan ang mga user o ihinto ang Serbisyo. Sumasang-ayon ka na dapat mong suriin, at tanggapin ang lahat ng mga panganib na nauugnay sa, ang paggamit ng anumang Nilalaman, kabilang ang anumang pag-asa sa katumpakan, pagkakumpleto, o pagiging kapaki-pakinabang ng naturang Nilalaman. Kaugnay nito, kinikilala mo na hindi ka maaaring umasa sa anumang Nilalaman na ginawa ni Gladeo o isinumite sa Gladeo, kasama ang walang limitasyong impormasyon sa lahat ng iba pang bahagi ng Mga Serbisyo.

Kinikilala, pinahihintulutan at sinasang-ayunan mo na maaaring i-access, itago at ibunyag ni Gladeo ang impormasyon at Nilalaman ng iyong account kung kinakailangan na gawin ito ng batas o sa isang magandang loob na paniniwala na ang naturang pangangalaga o pagsisiwalat ng access ay makatwirang kinakailangan upang: (a) sumunod sa naaangkop na batas , regulasyon, legal na proseso o kahilingan ng pamahalaan; (b) ipatupad ang Mga Tuntunin ng Paggamit; (c) tumugon sa mga paghahabol na ang anumang Nilalaman ay lumalabag sa mga karapatan ng mga ikatlong partido; (d) tumugon sa iyong mga kahilingan para sa serbisyo sa customer; o (e) protektahan ang mga karapatan, ari-arian o personal na kaligtasan ng Gladeo, mga gumagamit nito at ng publiko. Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa kung paano tinatrato ni Gladeo ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng Mga Serbisyo at Mga Site sa pamamagitan ng pagbabasa sa Patakaran sa Privacy.

Nauunawaan mo na ang teknikal na pagproseso at paghahatid ng Mga Serbisyo, kabilang ang iyong Nilalaman, ay maaaring may kasamang (a) mga pagpapadala sa iba't ibang network; at (b) mga pagbabago upang umayon at umangkop sa mga teknikal na kinakailangan ng pagkonekta ng mga network o device.

Nauunawaan mo na kapag ginagamit ang Serbisyo, malantad ka sa Content mula sa iba't ibang source, at walang pananagutan si Gladeo para sa katumpakan, pagiging kapaki-pakinabang, kaligtasan, o mga karapatan sa intelektwal na ari-arian ng o nauugnay sa naturang Content. Higit mong nauunawaan at kinikilala na maaari kang malantad sa Nilalaman na hindi tumpak, nakakasakit, malaswa, o hindi kanais-nais, at sumasang-ayon kang talikdan, at sa pamamagitan nito ay isinusuko, ang anumang legal o patas na karapatan o remedyo na mayroon ka o maaaring mayroon ka laban kay Gladeo nang may paggalang dito, at, sa lawak na pinahihintulutan ng naaangkop na batas, sumasang-ayon na bayaran at pawalang-sala ang Gladeo, ang mga may-ari, operator, affiliate, tagapaglisensya, at mga lisensyado nito hanggang sa ganap na pinapayagan ng batas patungkol sa lahat ng bagay na nauugnay sa paggamit mo ng Mga Serbisyo.

Sa ilalim ng anumang pagkakataon ay mananagot si Gladeo sa anumang paraan para sa anumang Nilalaman, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang mga pagkakamali o pagtanggal sa anumang Nilalaman, o anumang pagkawala o pinsala sa anumang uri na natamo bilang resulta ng paggamit ng anumang Nilalaman na nai-post, na-email. , ipinadala o kung hindi man ay ginawang available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo o broadcast sa ibang lugar.

Mangyaring iulat ang anumang paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit sa sumusunod na email: contact@gladeo.org .

7. MGA KARAPATAN NA PAG-AARI

Iginagalang ni Gladeo ang intelektwal na pag-aari ng iba at hinihiling sa mga user na gawin din ito. Kung naniniwala ka na ang iyong gawa ay kinopya sa paraang bumubuo ng paglabag sa copyright, o kung hindi man ay nilabag ang iyong mga karapatan sa intelektwal na ari-arian, mangyaring magpadala kay Gladeo ng notification, sa ilalim ng Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), sa pamamagitan ng e-mail sa contact@gladeo.org , o sa “DMCA Notice”, 3110 Main Street, Building C, Santa Monica, CA 90405. Pakisama ang sumusunod, ayon sa hinihingi ng DMCA:

 • Tukuyin ang (mga) naka-copyright na gawa na sinasabi mong nilabag.
 • Tukuyin ang Nilalaman na sinasabi mong lumalabag sa (mga) copyright, at magbigay ng sapat na impormasyon para sa Gladeo na makatwirang mahanap ang Nilalaman na iyon.
 • Magsama ng pisikal o elektronikong pirma ng may-ari ng copyright o isang taong awtorisadong kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright (ang “Claimant”).
 • Isama ang pangalan, address, at numero ng telepono ng Claimant.
 • Isama ang isang pahayag na ang Claimant ay may magandang loob na paniniwala na ang paggamit sa pinagtatalunang Content ay hindi pinahihintulutan ng may-ari ng copyright o ng kanyang ahente.
 • Isama ang isang pahayag, sa ilalim ng parusa ng perjury, na ang impormasyon sa abiso ng paglabag sa copyright ay tumpak at na ang Claimant ay awtorisado na kumilos sa ngalan ng may-ari ng copyright.

Kapag nakatanggap si Gladeo ng notice ng paglabag kasama ang lahat ng kinakailangang impormasyon at nahanap niya ang pinaparatangang lumalabag na Content, aalisin o idi-disable ng Gladeo ang access sa paksang Content. Magsasagawa rin si Gladeo ng mga makatwirang hakbang upang agad na maabisuhan ang taong nag-post ng paksang Nilalaman. Bibigyan sila ni Gladeo ng pagkakataong magpadala ng counter-notification. Ang isang counter-notification ay dapat kasama ang sumusunod, upang maging epektibo sa ilalim ng DMCA:

 • Isang pisikal o elektronikong lagda ng taong nagsumite ng counter-notification;
 • Pagkilala sa Nilalaman na inalis o kung saan hindi pinagana ang pag-access at ang lokasyon kung saan lumitaw ang Nilalaman bago ito inalis o na-disable ang pag-access dito;
 • Isang pahayag sa ilalim ng parusa ng pagsisinungaling na ang Nilalaman ay inalis o hindi pinagana dahil sa pagkakamali o maling pagkilala sa Nilalaman na inalis o hindi pinagana;
 • Ang pangalan, address, email address at numero ng telepono ng taong nagsumite ng counter-notification;
 • Isang pahayag na ang taong nagsumite ng counter-notification ay pumayag sa hurisdiksyon ng Federal District Court para sa kanyang hudisyal na distrito, o kung ang tao ay nasa labas ng United States, para sa anumang hudisyal na distrito kung saan maaaring matagpuan si Gladeo, at na ang tao ay tatanggap ng serbisyo ng proseso mula sa taong nagsumite ng DMCA claim o sa kanyang ahente.
   

Bukod dito, maaaring magsagawa si Gladeo ng anumang aksyon na sa tingin nito ay naaangkop (sa sarili at ganap na pagpapasya nito), kabilang ang, nang walang limitasyon, pag-alis, pagwawakas o pagsususpinde ng anumang Nilalaman na ibinigay mo o ng sinumang third party, kung naniniwala si Gladeo sa anumang kadahilanan na ikaw o sinumang pangatlo. partido ay nagtataglay ng hindi sapat na mga karapatan sa Nilalaman upang pahintulutan ang buong paggamit o pag-access sa pamamagitan ng Mga Site.

Ang lahat ng mga karapatan sa intelektwal na ari-arian sa at sa Mga Serbisyo ay ganap na pagmamay-ari ni Gladeo. Kasama sa mga karapatang iyon, ngunit hindi limitado sa, mga karapatan sa database, copyright, mga karapatan sa disenyo (rehistrado man o hindi rehistrado), mga patent, trademark (rehistrado man o hindi rehistrado) at iba pang katulad na mga karapatan, saanman umiiral sa mundo, kasama ang karapatang mag-apply para sa proteksyon ng pareho. Ang lahat ng iba pang trademark, logo, marka ng serbisyo, kumpanya o pangalan ng produkto na itinakda sa Serbisyo ay pag-aari ng kani-kanilang mga may-ari.

Mga Karapatan ni Gladeo : Sa pagitan mo at ni Gladeo, pagmamay-ari at pinapanatili ng Gladeo at ng mga kaakibat at tagapaglisensya nito ang lahat ng karapatan sa Mga Serbisyo, na naglalaman ng pagmamay-ari at kumpidensyal na impormasyon na pinoprotektahan ng naaangkop na intelektwal na pag-aari at iba pang mga batas. Maliban kung hayagang pinahintulutan ni Gladeo at maliban sa limitadong lawak na hayagang ipinagbabawal ng naaangkop na batas, hindi mo maaaring (o pahintulutan ang iba na) i-reverse engineer, kopyahin, baguhin, i-publish, ipadala, ipamahagi, isagawa, ipakita o ibenta ang alinman sa pagmamay-ari na impormasyon ni Gladeo . Ang mga trademark ng Gladeo at mga marka ng serbisyo at iba pang mga logo ng Gladeo at mga pangalan ng produkto at serbisyo ay mga trademark ng Gladeo, Inc. (ang "Mga Marka ng Gladeo"). Nang walang paunang pahintulot ni Gladeo, sumasang-ayon kang hindi ipakita o gamitin sa anumang paraan ang Gladeo Marks. Higit pa rito ang anumang pagtatangka na gumamit ng anumang "spider", "robot", "bot", "scraper" "data miner" o anumang programa, device, algorithm, proseso o pamamaraan upang ma-access, makuha, kopyahin o subaybayan ang Mga Site o pahina, data o nilalamang makikita sa Mga Site para sa layunin ng pag-scrap ng Mga Serbisyo o Nilalaman nang walang paunang pahintulot ng Gladeo ay hayagang ipinagbabawal.

Iyong Mga Karapatan : Responsibilidad mong tiyakin na makukuha mo ang lahat ng pahintulot, awtorisasyon at clearance sa anumang Nilalaman na pagmamay-ari o kontrolado ng mga third party na ina-access o ipinapaalam mo sa iba kaugnay ng Mga Serbisyo. Ang anumang pagkopya, pag-download, pagsunog o pamamahagi ng mga kakayahan na may kinalaman sa Nilalaman ay hindi dapat bubuo ng isang pagbibigay o pagwawaksi ng anumang mga karapatan ng mga may-ari ng copyright ng anumang Nilalaman. Ang pagkakaroon ng anumang Nilalaman ay hindi naglilipat sa iyo ng anumang komersyal o pang-promosyon na mga karapatan sa paggamit sa Nilalaman.

Ikaw o ang isang third party na tagapaglisensya, kung naaangkop, ay nagpapanatili ng lahat ng patent, trademark at copyright sa anumang Nilalaman na iyong isinumite, nai-post o ipinapakita sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, at ikaw ay may pananagutan sa pagprotekta sa mga karapatang iyon, kung naaangkop. Sa pamamagitan ng pagsusumite, pag-post o pagpapakita ng Nilalaman (teksto, video o nilalaman sa anumang anyo) sa o sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, binibigyan mo si Gladeo ng isang pandaigdigang, panghabang-buhay, hindi eksklusibo, hindi mababawi, maililipat, maitalaga, walang royalty na lisensya (na may karapatang sublicense) upang lumikha ng mga derivatives ng at gumamit, mag-imbak, mag-edit, kopyahin, magparami, magpakita, mag-archive, magparami , mag-print muli, magproseso, magbago, tulad ng Nilalaman sa Mga Serbisyo para sa layunin ng pagpapakita, pamamahagi at pag-promote ng Mga Serbisyo o anumang iba pang format o channel. Kinakatawan mo na mayroon ka ng lahat ng kinakailangang lisensya, karapatan, pahintulot at pahintulot upang ibigay ang Pagsusumite ng User at ibigay ang mga nabanggit na lisensya.

Sumasang-ayon ka na kasama sa lisensyang ito ang karapatan para kay Gladeo na gawing available ang naturang Content sa ibang mga kumpanya, organisasyon o indibidwal na nakikipagsosyo sa Gladeo para sa syndication, broadcast, pamamahagi o paglalathala ng naturang Content sa ibang media at serbisyo, na napapailalim sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. para sa naturang paggamit ng Nilalaman.

Ang mga karagdagang paggamit ng Gladeo, o iba pang kumpanya, organisasyon o indibidwal na nakikipagsosyo sa Gladeo, ay maaaring gawin nang walang bayad na ibinayad sa iyo patungkol sa Nilalaman na iyong isinumite, nai-post, ipinadala o kung hindi man ay ginagawang available sa pamamagitan ng Mga Serbisyo.

Ikaw ay may pananagutan para sa iyong paggamit ng Mga Serbisyo, para sa anumang Nilalaman na iyong ibibigay, at para sa anumang mga kahihinatnan nito, kabilang ang paggamit ng iyong Nilalaman ng ibang mga user at mga third party na kasosyo. Nauunawaan mo na ang iyong Nilalaman ay maaaring i-rebroadcast muli ng mga kasosyo ni Gladeo at kung wala kang karapatang magsumite ng Nilalaman para sa naturang paggamit, maaari kang sumailalim sa pananagutan. Hindi mananagot o mananagot ang Gladeo para sa anumang paggamit ng iyong Content ng Gladeo alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Kinakatawan at ginagarantiyahan mo na mayroon ka ng lahat ng karapatan, kapangyarihan at awtoridad na kinakailangan upang ibigay ang mga karapatang ipinagkaloob dito sa anumang Nilalaman na iyong isinumite.

Alinsunod sa iyong pagsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, binibigyan ka ng Gladeo ng personal, pandaigdigan, walang royalty, hindi naitatalaga at hindi eksklusibong lisensya upang gamitin ang software na ibinigay sa iyo ng Gladeo bilang bahagi ng Mga Serbisyo. Ang lisensyang ito ay para lamang sa layunin ng pagbibigay-daan sa iyong gamitin at tamasahin ang benepisyo ng Mga Serbisyo gaya ng ibinigay ng Gladeo, sa paraang pinahihintulutan ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito.

8. PATAKARAN SA PRIVACY NG GLADEO

Ang Data ng Pagpaparehistro at ilang iba pang impormasyon tungkol sa iyo ay napapailalim sa Patakaran sa Privacy ng Gladeo . Nauunawaan mo na sa pamamagitan ng iyong paggamit ng Mga Serbisyo ay pinapahintulutan mo ang pagkolekta at paggamit (tulad ng itinakda sa Patakaran sa Pagkapribado) ng impormasyong ito, kabilang ang paglipat ng impormasyong ito sa Estados Unidos at/o iba pang mga bansa para sa pag-iimbak, pagproseso at paggamit ng GLADEO at ng mga kaakibat nito. Bilang bahagi ng pagbibigay sa iyo ng Mga Serbisyo, maaaring kailanganin ng GLADEO na magbigay sa iyo ng ilang partikular na komunikasyon, tulad ng mga anunsyo ng serbisyo at mga mensaheng pang-administratibo. Ang mga komunikasyong ito ay itinuturing na bahagi ng Mga Serbisyo, na maaaring hindi mo ma-opt out sa pagtanggap.
 

9. INDEMNITY

Babayaran mo at papatawan ng hindi nakakapinsalang Gladeo, ang mga magulang, subsidiary, affiliate, customer, vendor, donor, intern, boluntaryo, trustee, direktor, opisyal at empleyado nito mula sa anumang pananagutan, pinsala, gastos, at gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado) mula sa (i) anumang paghahabol o kahilingan na ginawa ng sinumang ikatlong partido dahil sa o nagmumula sa iyong pag-access sa Mga Site, paggamit ng Mga Serbisyo, iyong Nilalaman o paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit, o (ii) sa iyong paglabag, o anumang third party na gumagamit ng iyong account, ng anumang intelektwal na ari-arian o iba pang karapatan ng sinumang tao o entity.

10. MGA DISCLAIMER NG WARRANTY

Nilalaman ng Third Party . Karamihan sa Nilalaman na ipinapakita kaugnay ng Mga Serbisyo ay binuo ng mga tao kung saan walang kontrol si Gladeo. Alinsunod dito, maaaring isama ng Mga Serbisyo (o idirekta ka sa mga site na naglalaman ng) Nilalaman na sa tingin ng ilang tao ay hindi kanais-nais, hindi naaangkop, o nakakasakit. Hindi magagarantiya ng Gladeo na ang paggamit mo ng Mga Serbisyo ay hindi maglalantad sa iyo sa hindi sinasadya o hindi kanais-nais na Nilalaman at walang pananagutan si Gladeo sa kung ano ang maaaring maging epekto ng Nilalaman sa iyo, kung paano mo maaaring bigyang-kahulugan o gamitin ang Nilalaman, o kung anong mga aksyon ang maaari mong gawin bilang isang resulta ng pagkakalantad sa Nilalaman. Sa pamamagitan nito, ilalabas mo si Gladeo sa lahat ng pananagutan para sa iyong pagkakaroon o hindi pagkuha ng Nilalaman sa pamamagitan ng Mga Serbisyo. Walang ginagawang representasyon si Gladeo tungkol sa anumang nilalamang nilalaman o na-access sa pamamagitan ng Mga Serbisyo, at hindi nakapag-iisa na na-verify ni Gladeo ang alinman sa impormasyong ibinigay mula sa mga third party. Higit pa rito, hindi mananagot o mananagot si Gladeo para sa katumpakan, pagsunod sa copyright, legalidad o disente ng materyal na nilalaman o na-access sa pamamagitan ng Mga Serbisyo.

ANG GLADEO ay WALANG GUMAWA NG MGA REPRESENTASYON O WARRANTY NG ANUMANG URI, HAYAG O IPINAHIWATIG, TUNGKOL SA IMPORMASYON, NILALAMAN, MGA MATERYAL, KALIDAD, MGA PRODUKTO O SERBISYONG KASAMA SA O KUNG IBA AY GINAWA SA IYO SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE, MALIBAN NA LANG. KAYA, HINDI GINAGARANTIYA NG GLADEO ANG TUMPAK, TAMA, TIMELINES, KATAPANAAN, HINDI PAGLABAG, O KUMPLETO NG ANUMANG IMPORMASYON O NILALAMAN SA MGA SITE. TAHASANG SANG-AYON KA NA ANG IYONG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AT NILALAMAN AY SA IYONG SARONG PANGANIB.

Pangkalahatang Disclaimer . ANG MGA SERBISYO, NILALAMAN, AT SITE AY IBINIGAY SA “AS IS” BASIS. GLADEO AT ANG MGA SUBSIDIARY NITO, MGA AFFILIATES, OPISYALES, EMPLEYADO, DONORS, AHENTE, KASAMA AT LISENSOR NITO, TAHASANG TINANGGITAN ANG LAHAT NG ANUMANG URI NG WARRANTY, ANUMANG URI NG WARRANTY, MAHALAGA O IPINAHIWATIG, KASAMA, NANG WALANG LIMITASYON NG PAGKAKATAON, PAGPAPAHAYAG, PAGPAPAHAYAG NG PAGKAKATAON . ANG ILANG ESTADO AY HINDI PAHIHINTAYIN ANG MGA LIMITASYON KUNG GAANO MATAGAL ANG ISANG IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KAYA ANG MGA LIMITASYON SA ITAAS AY MAAARING HINDI MAG-APAT SA IYO. GLADEO AT ANG MGA SUBSIDIARY NITO, MGA KASABAY, OPISYALES, EMPLEYADO, AHENTE, KASAMA AT MGA LISENSOR NITO AY WALANG GUMAGAWA NG WARRANTY NA (i) ANG MGA SERBISYO AY MAKAKATUGON SA IYONG MGA KINAKAILANGAN; (ii) ANG MGA SERBISYO AY HINDI MAGAANTALA, napapanahon, LIGTAS O WALANG ERROR; (iii) ANG MGA RESULTA NA MAAARING MAKUHA MULA SA PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY MAGIGING TUMPAK O MAAASAHAN; (iv) ANG KALIDAD NG ANUMANG PRODUKTO, SERBISYO, IMPORMASYON O IBA PANG MATERYAL NA BINILI O NAKUHA MO SA PAMAMAGITAN NG MGA SERBISYO AY MAKAKATUTO SA IYONG MGA INAASAHAN; O (v) ANUMANG MGA PAGKAKAMALI SA SERBISYO AY ITAMA. ANUMANG MATERYAL NA NA-DOWNLOAD O KUNG IBA NA NAKUHA SA PAMAMAGITAN NG PAGGAMIT NG MGA SERBISYO AY NAA-ACCESS SA IYONG SARILI MONG PAGPAPAHAYAG AT PANGANIB, AT IKAW LAMANG ANG MAGIGING RESPONSIBILIDAD PARA SA ANUMANG PINSALA SA IYONG COMPUTER SYSTEM O PAGKAWALA NG DATA NA MADALAS NA RESULTA MULA SA GANITONG RESULTA. WALANG PAYO O IMPORMASYON, ORAL MAN O NAKASULAT, NA NAKUHA MO MULA SA GLADEO O SA PAMAMAGITAN O MULA SA MGA SERBISYO AY LUMIKHA NG ANUMANG WARRANTY NA HINDI HAYAG NA ISINASAAD SA MGA TUNTUNIN NG PAGGAMIT. TAHASANG ITINANGGI NI GLADEO ANG ANUMANG AT LAHAT NG PANANAGUTAN NG VICARIOUS.

HIGIT DIN, ANG MGA SERBISYO AY MAAARING MAY MGA PAYO, OPINYON, MGA INSTRUKSYON AT PAHAYAG MULA KAY GLADEO, MGA GUMAGAMIT NITO, AT IBA PANG NILALAMAN AT MGA NAGBIBIGAY NG IMPORMASYON. NILALAMAN ANG NILALAMAN NA ITO NA GAMITIN PARA SA IMPORMASYONAL AT ENTERTAINMENT PURPOSES LAMANG. GINAMIT MO ANG SITE AT NILALAMAN SA IYONG SARILI MONG PANGANIB. LUBOS NAMIN IYONG HINIMOK NA KUMUNSULTA SA PROFESSIONAL O ILANG IBA PANG AWTORIDAD SA ANGKOP NA LARANGAN BAGO GAMITIN ANG ANUMANG NILALAMAN.

11. MGA LINK

Maaaring magbigay ang Mga Serbisyo, o maaaring magbigay ng mga third party, ng mga link sa iba pang mga website o iba pang mapagkukunan. Dahil walang kontrol ang Gladeo sa mga naturang site at mapagkukunan, kinikilala at sinasang-ayunan mo na ang Gladeo ay walang pananagutan para sa pagkakaroon ng mga panlabas na site o mapagkukunan, at hindi nag-eendorso at hindi mananagot o mananagot para sa anumang Nilalaman, advertising, produkto o iba pang materyal sa o makukuha mula sa mga naturang site o mapagkukunan. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa na hindi mananagot o mananagot si Gladeo, direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot o pinaghihinalaang dulot ng o kaugnay ng paggamit o pag-asa sa anumang naturang Nilalaman, mga kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang site o mapagkukunan. Kinikilala mo ang nag-iisang pananagutan para sa at inaako ang lahat ng panganib na dulot ng iyong paggamit ng anumang naturang mga website o mapagkukunan. Sumasang-ayon kang hindi magbigay ng mga link mula sa iyong Content na hindi nauugnay sa iyong Content o hindi naaangkop.

12. INTERSTATE NATURE NG KOMUNIKASYON SA GLADEO NETWORK

Kapag nagparehistro ka sa Gladeo, kinikilala mo na sa paggamit ng Mga Serbisyo upang magpadala ng mga elektronikong komunikasyon, magdudulot ka ng mga komunikasyon na maipadala sa pamamagitan ng mga network ng computer ni Gladeo, ang mga bahagi nito ay matatagpuan sa California at maaaring nasa ibang mga lokasyon sa Estados Unidos at/ o mga bansa sa ibang bansa. Bilang resulta, at bilang resulta din ng arkitektura ng network at mga kasanayan sa negosyo ni Gladeo at ang likas na katangian ng mga elektronikong komunikasyon, kahit na ang mga komunikasyon na tila nasa loob ng estado ay maaaring magresulta sa paghahatid ng mga komunikasyon sa pagitan ng estado kahit saan ka pisikal na matatagpuan sa oras na iyon. ng transmission. Alinsunod dito, sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, kinikilala mo na ang paggamit ng Serbisyo ay maaaring magresulta sa mga pagpapadala ng data sa pagitan ng estado.

13. UNITED STATES LAMANG

Ang Mga Serbisyo ay inilaan lamang para sa mga user sa United States. Sa pamamagitan ng paggamit ng Mga Serbisyo, sumasang-ayon ka at tinatanggap na ang Mga Serbisyo ay naka-host sa United States at ang data na nakolekta sa pamamagitan ng Mga Serbisyo ay iimbak at ipoproseso sa United States at iba pang mga bansa. Mangyaring maabisuhan na sa pamamagitan ng iyong patuloy na paggamit ng Mga Serbisyo, na pinamamahalaan ng batas ng US, ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, at ang Patakaran sa Privacy ng Gladeo , inililipat mo ang iyong personal na data sa United States at pumapayag ka sa (a) naturang paglipat, (b) ang aplikasyon ng mga batas ng Estados Unidos at/o ng Estado ng California kaugnay ng anumang hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa o nauugnay sa Patakaran sa Pagkapribado at/o paggamit mo ng Mga Serbisyo, nang walang pagsasaalang-alang sa mga salungatan ng mga prinsipyo ng batas, at (c) ang eksklusibong hurisdiksyon ng mga hukuman ng Estados Unidos at Estado ng California. Kinikilala mo na ang mga batas ng United States at iba pang mga bansa kung saan pinoproseso ang data mula sa Mga Serbisyo ay maaaring hindi kasing komprehensibo ng mga nasa hurisdiksyon ng iyong tahanan.

14. MGA IDEYA AT SUGGESTIONS NA GINAWA KAY GLADEO

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga ideya o mungkahi sa Gladeo sa pamamagitan ng mga suhestiyon na web page nito, kung mayroon man, kinikilala at sinasang-ayunan mo na: (a) ang iyong mga ideya at mungkahi ay hindi naglalaman ng kumpidensyal o pagmamay-ari na impormasyon; (b) Si Gladeo ay wala sa ilalim ng anumang obligasyon ng pagiging kumpidensyal, ipinahayag o ipinahiwatig, na may paggalang sa mga ideya o mungkahi; (c) Karapat-dapat si Gladeo na gamitin o ibunyag (o piliin na huwag gamitin o ibunyag) ang mga ideya at mungkahi para sa anumang layunin, sa anumang paraan, sa anumang media sa buong mundo; (d) Maaaring may katulad si Gladeo sa mga ideya o mungkahi na isinasaalang-alang na o nasa pagbuo na; (e) ang iyong mga ideya o mungkahi ay awtomatikong nagiging pag-aari ng Gladeo nang walang anumang obligasyon ng Gladeo sa iyo; at (f) wala kang karapatan sa anumang kabayaran o reimbursement ng anumang uri mula sa Gladeo sa ilalim ng anumang mga pangyayari.

15. LIMITASYON NG PANANAGUTAN

HAYAG NINYONG NAUUNAWAAN AT NAGSANG-AYON NA SI GLADEO AT ANG MGA SUBSIDIARY NITO, MGA KAANIB, MGA MIYEMBRO, MGA DONORS, MGA MANAGER, MGA OPISYAL, MGA EMPLEYADO, MGA AHENTE, MGA KAsosyo AT MGA LISENSOR AY HINDI MANANAGOT SA IYO PARA SA ANUMANG DIRECT, DIREKTA, DIREKTA, DIREKTA, KASUNDUAN, EXPRESSOR. , NGUNIT HINDI LIMITADO SA, MGA PINSALA PARA SA PAGKAWALA NG KITA, KABUTIHAN, PAGGAMIT, DATA O IBA PANG INTANGIBLE LOSS (KAHIT NA PINAYO SI GLADEO NG POSIBILIDAD NG MGA GANITONG PINSALA), NA NAGRERESULTA MULA SA: (i) ANG PAGGAMIT O ANG KAWALAN NG PAGGAMIT. MGA SERBISYO; (ii) ANG GASTOS NG PAGBIBILI NG MGA KAPALIT NA KALANDA AT SERBISYO NA RESULTA MULA SA ANUMANG MGA KALANDA, DATA, IMPORMASYON O SERBISYO NA BINILI O NAKUHA O MGA MENSAHE NA NATANGGAP O MGA TRANSAKSIYON NA PINASOK SA PAMAMAGITAN O MULA SA MGA SERBISYO; (iii) HINDI AUTHORIZED ACCESS SA O PAGBABAGO NG IYONG MGA TRANSMISSIONS, NILALAMAN O DATA; (iv) MGA PAHAYAG O PAG-uugali NG ANUMANG THIRD PARTY SA MGA SERBISYO; O (v) ANUMANG IBA PANG BAGAY NA KAUGNAY SA MGA SERBISYO. ILANG MGA HURISDIKSYON AY HINDI PINAPAYAGAN ANG PAGBUBUKOD NG ILANG MGA WARRANTY O ANG LIMITASYON O PAGBUBUKOD NG PANANAGUTAN PARA SA MGA KASAMA O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA. AYON, ANG ILAN SA MGA LIMITASYON SA ITAAS AY MAARING HINDI MAG-APAT SA IYO, AT ANG NABANGGIT NA TALATA AY HINDI MAG-AAPIL SA ISANG RESIDENTE NG NEW JERSEY HANGGANG SA LABAS NA MGA PINSALA SA GANITONG NEW JERSEY RESIDENT AY RESULTA NG PAbaya, MANLOLOKO(S) RECULENT(S) RESULT NI GLADEO. INTENTIONAL MISCONDUST. SUMASANG-AYON KA NA WALANG RESPONSIBILIDAD O PANANAGUTAN ANG GLADEO PARA SA PAGBUBURA O PAGBIGO NA MAG-IMBOK NG ANUMANG NILALAMAN NA PINATILIAN O NA-POST NG O SA PAMAMAGITAN NG MGA SITE O SERBISYO.

16. MGA PAGBABAGO SA MGA SERBISYO

Inilalaan ng Gladeo ang karapatan sa anumang oras at pana-panahon na baguhin o ihinto, pansamantala o permanente, ang Mga Serbisyo (o anumang bahagi nito) nang may abiso man o walang. Sumasang-ayon ka na hindi mananagot si Gladeo sa iyo o sa alinmang third party para sa anumang pagbabago, pagsususpinde o paghinto ng Mga Serbisyo.

17. PAGTATAPOS

Sisikapin ni Gladeo na abisuhan ka kapag ang iyong karapatang ma-access ang Mga Serbisyo ay malapit nang mag-expire. Sa pag-expire ng iyong Mga Serbisyo, pinananatili ng Gladeo ang karapatang magtanggal ng Nilalaman para sa lahat ng user na ginawa sa loob ng iyong Services account.

Maaari mong kanselahin ang iyong pag-access sa Mga Serbisyo anumang oras, at agad na magkakabisa ang pagkansela. Upang kanselahin, mag-login sa iyong account at pumunta sa seksyon ng account at piliin ang opsyon na Tanggalin ang Account.

Sumasang-ayon ka na maaaring wakasan ng Gladeo, sa ilalim ng ilang partikular na pagkakataon at nang walang paunang abiso, ang iyong Gladeo account, anumang nauugnay na email address, at access sa Mga Serbisyo. Ang dahilan para sa naturang pagwawakas ay kasama, ngunit hindi limitado sa, (a) mga paglabag o paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit o iba pang pinagsamang mga kasunduan o alituntunin, (b) mga kahilingan ng tagapagpatupad ng batas o iba pang ahensya ng gobyerno, (c) isang kahilingan mo (self-initiated account deletion) ayon sa itaas, (d) paghinto o materyal na pagbabago sa Mga Serbisyo (o anumang bahagi nito), (e) hindi inaasahang teknikal o mga isyu sa seguridad o problema, (f) pinalawig na mga panahon ng kawalan ng aktibidad, at/o ( g) pakikipag-ugnayan mo sa mga mapanlinlang o ilegal na aktibidad. Maaaring kasama sa pagwawakas ng iyong Gladeo account ang (i) pag-aalis ng access sa lahat ng mga alok sa loob ng Mga Serbisyo, (ii) pagtanggal ng iyong password, at (iii) pagbabawal sa karagdagang paggamit ng Mga Serbisyo. Dagdag pa, sumasang-ayon ka na ang lahat ng pagwawakas para sa dahilan ay gagawin sa nag-iisa at ganap na pagpapasya ni Gladeo at na hindi mananagot sa iyo o sa anumang third party ang Gladeo para sa anumang pagwawakas ng iyong account, anumang nauugnay na email address, o pag-access sa Mga Serbisyo.

Inilalaan din ng Gladeo ang karapatan na wakasan ang iyong account para sa anuman o walang dahilan sa isang araw na paunawa sa iyo.

Sa pagwawakas ng iyong account, ang iyong karapatang gamitin ang Mga Serbisyo ay agad na titigil. Ang mga karapatan ng pagmamay-ari ni Gladeo, disclaimer ng mga warranty, bayad-pinsala, limitasyon ng pananagutan at iba't ibang mga probisyon ay mananatili sa anumang naturang pagwawakas.

18. Namamahala sa Batas at Jurisdiction

Ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay pamamahalaan ng at bigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng estado ng California (maliban sa pagsasalungat sa mga prinsipyo ng batas nito), na parang ginawa sa loob ng California sa pagitan ng dalawang residente nito, at ang mga partido ay nagpapasakop sa eksklusibong hurisdiksyon ng Los Angeles, California.

19. Mga pagtatalo

Sa kabila ng nabanggit na sentensiya, (ngunit hindi nililimitahan, at sa pamamagitan nito ay kinikilala at sinasang-ayunan mo, ang karapatan ni Gladeo na humingi ng injunctive o iba pang patas na kaluwagan sa alinmang korte ng karampatang hurisdiksyon), anumang mga hindi pagkakaunawaan na nagmumula sa o nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito (kabilang ang pagpapatupad ng probisyon ng arbitrasyon na ito) ay dapat i-refer sa at pangasiwaan ng iisang arbitrator alinsunod sa Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. (“JAMS”) Streamlined Arbitration Rules and Procedures. Ang arbitrator ay dapat na kaakibat sa JAMS at pipiliin sa pamamagitan ng magkasanib na kasunduan ng mga partido. Kung sakaling hindi magkasundo ang mga partido sa isang arbitrator sa loob ng tatlumpung (30) araw ng nagpasimulang partido na nagbibigay sa kabilang partido ng nakasulat na abiso na plano nitong humingi ng arbitrasyon, ang mga partido ay dapat pumili ng isang arbitrator na kaanib sa JAMS, na magkakasamang pipiliin ng mga arbitrator. pangatlo sa naturang arbitrator upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Kung sakaling maipakita mo na ang mga gastos sa arbitrasyon ay magiging mahirap kumpara sa mga gastos sa paglilitis, babayaran ni Gladeo ang iyong mga bayarin sa paghaharap at pagdinig kaugnay ng arbitrasyon na inaakala ng arbitrator na kinakailangan upang maiwasan ang arbitrasyon. mula sa pagiging cost-prohibitive. Ang nakasulat na desisyon ng arbitrator ay dapat na pinal at may bisa sa mga partido. Ang paglilitis sa arbitrasyon ay dapat isagawa at didinig sa Los Angeles, California gamit ang wikang Ingles at alinsunod sa mga tuntunin ng (at pinangangasiwaan ng) JAMS. ANG ARBITRASYON NG MGA DISPUTE AYON SA TALATA NA ITO AY AY NASA IYONG INDIBIDWAL NA KAPASIDAD, AT HINDI BILANG ISANG NAGSASAMPAL O MIYEMBRO NG KLASE SA ANUMANG PINAG-ARALAN NA PAGKILOS NG KLASE O PAGKAKATATONG PROCEEDING. HINDI KA MAAARING MAGDALA NG ANUMANG CLAIM BILANG ISANG PRIBADONG ATTORNEY GENERAL SA PANGALAN NG IBA PANG KATULAD NA SITWASYON NA TAO. ANG ARBITRATOR AY HINDI MAAARING MAGSAMA-SAMA O SUMALI SA MGA CLAIM NG IBA PANG MGA TAO O PARTIDO NA MAARING GANITO ANG SITWASYON. Kung ang anumang bahagi ng probisyon ng arbitrasyon na ito ay itinuring na hindi wasto, hindi maipapatupad o ilegal (maliban sa mga paghahabol na iyon ay hindi arbitrasyon sa isang klase o kinatawan na batayan), o kung hindi man ay sumasalungat sa mga patakaran at pamamaraan na itinatag ng JAMS, kung gayon ang balanse nito Ang probisyon ng arbitrasyon ay mananatiling may bisa at dapat ipakahulugan alinsunod sa mga tuntunin nito na parang ang di-wasto, hindi maipapatupad, ilegal o sumasalungat na probisyon ay hindi nakapaloob dito. Kung, gayunpaman, ang bahagi na itinuring na hindi wasto, hindi maipapatupad o ilegal ay ang mga paghahabol ay hindi arbitrasyon sa isang klase, kinatawan, o sama-samang batayan, o bilang isang pribadong abugado heneral sa ngalan ng iba pang mga taong katulad nito, kung gayon ang kabuuan nito Ang probisyon ng arbitrasyon ay magiging walang bisa at walang bisa, at ikaw o si Gladeo ay walang karapatan na arbitrate ang hindi pagkakaunawaan. SA PAMAMAGITAN NG PAGSANG-AYON SA ARBITRATION OF DISPUTES AS SET FORTH HEREIN, AY PINAGSUMANG-AYON KA NA ITINATAWID MO ANG IYONG KARAPATAN SA ISANG PAGLILITIS NG HURADO AT KINILIMITAHAN ANG IYONG KARAPATAN NA MAG-Apela. HUWAG GAMITIN ANG MGA SERBISYO KUNG HINDI KA SANG-AYON SA NAUNA NA NAGBIBIGAY NA MGA PROVISYON NG ARBITRASYON.

20. IBA

Walang ahensya, partnership, joint venture, o trabaho ang nilikha bilang resulta ng Mga Tuntunin ng Paggamit at wala kang anumang awtoridad sa anumang uri na itali si Gladeo sa anumang paggalang. Ang kabiguan ng alinmang partido na gamitin sa anumang paggalang ang anumang karapatan na itinakda dito ay hindi dapat ituring na isang pagwawaksi ng anumang karagdagang mga karapatan sa ilalim nito. Hindi mananagot si Gladeo para sa anumang pagkabigo na gampanan ang mga obligasyon nito sa ilalim nito kung saan ang nasabing kabiguan ay nagreresulta mula sa anumang dahilan na lampas sa makatwirang kontrol ni Gladeo, kabilang ang, nang walang limitasyon, mekanikal, elektronikong o pagkasira ng komunikasyon (kabilang ang interference ng “line-noise”). Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit ay napag-alamang hindi maipapatupad o hindi wasto, ang probisyong iyon ay dapat na limitado o aalisin sa pinakamababang lawak na kinakailangan upang ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay mananatili sa ganap na puwersa at epekto at maipapatupad. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay hindi mo maitatalaga, maililipat, o sublicensable maliban sa paunang nakasulat na pahintulot ni Gladeo. Sumasang-ayon ka na ang iyong Gladeo account ay hindi naililipat at anumang mga karapatan sa iyong Gladeo ID o mga nilalaman sa loob ng iyong account ay magwawakas sa iyong pagkamatay o pagkabuwag, kung naaangkop. Maaaring ilipat, italaga o italaga ni Gladeo ang Mga Tuntunin ng Paggamit at ang mga karapatan at obligasyon nito nang walang pahintulot. Ang parehong partido ay sumasang-ayon na ang Mga Tuntunin ng Paggamit ay ang kumpleto at eksklusibong pahayag ng pagkakaunawaan ng mga partido at pinapalitan at kinakansela ang lahat ng nakaraang nakasulat at pasalitang kasunduan, komunikasyon at iba pang mga pagkakaunawaan na may kaugnayan sa paksa ng Mga Tuntunin ng Paggamit. Maaari ka ring sumailalim sa mga karagdagang tuntunin at kundisyon na maaaring malapat kapag gumamit ka o bumili ng ilang partikular na Serbisyo ng Gladeo, mga serbisyo ng kaakibat, nilalaman ng third-party o software ng third-party. Sumasang-ayon ka na anuman ang anumang batas o batas na salungat, anumang paghahabol o sanhi ng aksyon na nagmumula sa o nauugnay sa paggamit ng Mga Serbisyo o Mga Tuntunin ng Paggamit ay dapat na ihain sa loob ng isang (1) taon pagkatapos ng naturang paghahabol o sanhi ng pagkilos. bumangon o tuluyang nahadlangan. Ang mga pamagat ng seksyon sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay para sa kaginhawahan lamang at walang legal o kontraktwal na epekto. Sumasang-ayon ka na, maliban kung hayagang itinakda sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito, walang mga third-party na benepisyaryo sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito. Maaaring magbigay sa iyo si Gladeo ng mga abiso, kabilang ang tungkol sa mga pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit, sa pamamagitan ng email o mga pag-post sa Mga Serbisyo.

Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit ng GLADEO para sa Mga Entidad ng Pamahalaan

Kinikilala ni Gladeo na bilang entity ng gobyerno ng Estados Unidos ("Entity ng Gobyerno"), kinakailangan mong, kapag pumapasok sa mga kasunduan sa ibang mga partido, na sundin ang mga naaangkop na pederal na batas at regulasyon, kabilang ang mga nauugnay sa mga pamantayang etikal, mga limitasyon sa pagbabayad-danyos, mga hadlang sa batas sa pananalapi , advertising at pag-endorso, kalayaan sa impormasyon, batas na namamahala, at forum at proseso sa pagresolba ng hindi pagkakaunawaan (sama-sama, "Mga Pagsasaalang-alang ng Pamahalaan"). Nais ng Government Entity na gamitin ang Mga Serbisyo ni Gladeo alinsunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit bilang susugan dito, at handa si Gladeo na payagan ang paggamit tulad ng nakasaad dito.

1. Mga Tuntunin ng Paggamit.

Sa paggamit ng Serbisyo, sumasang-ayon ang Entity ng Gobyerno na sumunod sa Mga Tuntunin ng Paggamit (sa pamamagitan nito ay isinama ng sangguniang ito) bilang susugan ng Susog na ito. Para sa kalinawan, pinamamahalaan lamang ng Amendment na ito ang paggamit ng Government Entity ng Serbisyo, at hindi ang anumang iba pang feature o functionality sa serbisyo.

2. Mga Salungatan, Paggamit ng Mga Tuntunin.

Kung sakaling magkaroon ng salungatan sa pagitan ng mga tuntunin at kundisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit, at ng mga tuntunin at kundisyon ng Pagbabagong ito, ang mga tuntunin at kundisyon ng Pagbabagong ito ang makokontrol. Maliban kung hayagang tinukoy sa Pagbabagong ito, ang lahat ng naka-capitalize na termino dito ay magkakaroon ng mga kahulugang ibinibigay sa kanila sa Mga Tuntunin ng Paggamit.

3. Mga susog.

(a) Namamahala sa Batas. Ang seksyong "Namamahalang Batas at Jurisdiction" ay tinatanggal sa kabuuan nito at pinapalitan ng sumusunod:
"Namamahalang batas at hurisdiksiyon. Ang Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay pamamahalaan, bibigyang-kahulugan at ipapatupad alinsunod sa mga batas ng Estados Unidos ng Amerika. Sa kawalan ng pederal na batas, ilalapat ang mga batas ng estado ng California.”

(b) Mga pagtatalo. Ang seksyong namamahala kung paano at saan pinangangasiwaan ang mga hindi pagkakaunawaan na nauugnay sa Mga Tuntunin ng Paggamit ay tinatanggal sa kabuuan nito at pinapalitan ng sumusunod:
“Mga pagtatalo. Ikaw at si Gladeo ay magsisikap na lutasin ang anumang mga hindi pagkakaunawaan sa isang maayos na paraan. Ang pananagutan ng Government Entity at ang mga obligasyon nito sa Kumpanya na nagreresulta mula sa anumang paglabag ng Government Entity sa alinman sa mga probisyon ng Mga Tuntunin ng Paggamit na ito o anumang paghahabol na magmumula sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay matutukoy sa ilalim ng Contract Disputes Act, ang Federal Tort Claims Act. , ang Tucker Act, o anumang iba pang naaangkop na batas.”

(c) Indemnity. Ang seksyon ng indemnity sa Mga Tuntunin ng Paggamit ay tinatanggal sa kabuuan nito at pinapalitan ng sumusunod:
“Disclaimer. Sumasang-ayon ka na ang iyong account sa Serbisyo ng Gladeo ay magsisilbing karagdagang channel ng pamamahagi para sa impormasyon ng pamahalaan, ngunit sa anumang pagkakataon ay magsisilbi o kinakatawan bilang opisyal na site o homepage para sa Government Entity."

(d) Awtoridad. Ang sumusunod na seksyon ay idinagdag sa Mga Tuntunin ng Paggamit:
“Mga Karagdagang Representasyon; Awtoridad. Ang Government Entity sa pamamagitan nito ay kumakatawan at ginagarantiyahan na ang indibidwal na sumasang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit ay nararapat na kwalipikado at may naaangkop na awtoridad na sumang-ayon sa Mga Tuntunin ng Paggamit at ang Susog na ito sa ngalan ng Government Entity at Government Entity ay nagpasiya na ang pagpasok sa Mga Tuntunin ng Paggamit at ang Susog na ito ay hindi bumubuo ng isang pederal na pagkuha ng pamahalaan at hindi napapailalim sa anumang pederal na regulasyon sa pagkuha.”

(e) Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit. Ang sumusunod na seksyon ay idinagdag sa Mga Tuntunin ng Paggamit:
“Mga Pagbabago sa Mga Tuntunin ng Paggamit. Sumasang-ayon si Gladeo na kung ang anumang pagbabago o pagdaragdag sa Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay sumasalungat sa Pagbabagong ito, ang mga tuntunin ng Pagbabagong ito ay hahalili sa naturang pagbabago o karagdagan.

4. Epekto.

Binubuo ng Susog na ito ang buong kasunduan sa pagitan ng mga partido na may paggalang sa pag-amyenda ng Mga Tuntunin ng Paggamit, at pinapalitan ang lahat ng naunang kasunduan at pagkakaunawaan, parehong nakasulat at pasalita, sa mga partido na may paggalang sa pagbabago nito. Ang Susog na ito ay hindi nilayon na magbigay ng anumang mga karapatan o remedyo sa ilalim nito sa sinumang tao maliban sa mga partido. Ang mga tuntunin ng binagong Mga Tuntunin ng Paggamit na ito ay itinuturing ng Gladeo bilang kumpidensyal na impormasyon, at, sa lawak na pinahihintulutan ng batas, ang Government Entity ay pananatilihin ang pareho sa mahigpit na kumpiyansa at hindi isisiwalat ang pareho sa anumang third party (maliban sa mga kontratista nito na ay nakasalalay sa mga katulad na obligasyon sa pagiging kumpidensyal at iba pang entity ng pamahalaan na kinakailangang sumunod sa parehong Mga Pagsasaalang-alang ng Pamahalaan gaya ng Entity ng Gobyerno) o gumamit ng pareho para sa anumang layunin maliban sa pagganap nito sa ilalim ng mga nasususog na Tuntunin ng Paggamit.

5. Miscellaneous.

Sumasang-ayon si Gladeo na hindi nito gagamitin ang iyong mga logo, trademark, marka ng serbisyo, tradename para magpahiwatig ng pag-endorso mo o ng Federal Government of Gladeo Services; gayunpaman, na ang nabanggit ay hindi dapat magbabawal sa Gladeo mula sa paggamit ng iyong mga logo, mga marka ng serbisyo at mga pangalan ng kalakalan kung kinakailangan upang patakbuhin ang Serbisyo ng Gladeo. Ang Mga Partido ay mga independiyenteng entity at wala sa Mga Tuntunin ng Paggamit o ang Susog na ito ay lumilikha ng isang ahensya, partnership, o joint venture. Wala sa Mga Tuntunin ng Paggamit o ang Susog na ito ang nag-oobliga sa iyo na gumastos ng mga paglalaan o magkaroon ng mga obligasyong pinansyal maliban sa lawak na maaaring lumitaw ang mga pananagutan mula sa iyong paglabag sa Mga Tuntunin ng Paggamit gaya ng sinusugan ng Susog na ito. Kinikilala at sinasang-ayunan ng Mga Partido na wala sa mga obligasyong nagmumula sa Mga Tuntunin ng Paggamit at ang Susog na ito ay nakasalalay sa pagbabayad ng mga bayarin ng isang partido sa isa pa.