Mga spotlight

Mga Katulad na Pamagat

Clerk Specialist, Front Desk Receptionist, Greeter, Member Service Representative, Office Assistant, Receptionist, Scheduler

Deskripsyon ng trabaho

Ang mga receptionist ay gumagawa ng mga gawain tulad ng pagsagot sa mga telepono, pagtanggap ng mga bisita, at pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanilang organisasyon sa publiko.

Ang Inside Scoop
Mga Pananagutan sa Trabaho

Karaniwang ginagawa ng mga receptionist ang sumusunod:

 • Sagutin ang telepono at tumanggap ng mga mensahe o magpasa ng mga tawag
 • Mag-iskedyul at kumpirmahin ang mga appointment at panatilihin ang mga kalendaryo
 • Batiin ang mga customer, kliyente, at iba pang bisita
 • Mag-check-in ang mga bisita at idirekta o i-eskort sila sa kanilang mga destinasyon
 • Ipaalam sa iba pang empleyado ang pagdating o pagkansela ng mga bisita
 • Ipasok ang impormasyon ng customer sa database ng organisasyon
 • Kopyahin, i-file, at panatilihin ang papel o elektronikong mga dokumento
 • Pangasiwaan ang mga papasok at papalabas na sulat

Ang mga receptionist ay kadalasan ang unang empleyado ng isang organisasyon na nakipag-ugnayan sa isang customer o kliyente. Responsable sila sa paggawa ng magandang unang impresyon sa organisasyon.

Ang mga partikular na responsibilidad ng mga receptionist ay nag-iiba ayon sa employer. Halimbawa, ang mga receptionist sa mga ospital at opisina ng mga doktor ay maaaring mangolekta ng personal na impormasyon ng mga pasyente at idirekta ang mga pasyente sa waiting room. Ang ilan ay humahawak ng mga pagbabayad sa pagsingil at insurance.

Sa malalaking korporasyon at opisina ng gobyerno, maaaring may tungkuling panseguridad ang mga receptionist. Halimbawa, maaari nilang kontrolin ang pag-access sa organisasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga visitor pass at pag-escort ng mga bisita sa kanilang destinasyon.

Gumagamit ang mga receptionist ng mga telepono, kompyuter, at iba pang kagamitan sa opisina, gaya ng mga shredder at printer.

Mga Kasanayang Kailangan sa Trabaho

Kakayahan sa pakikipag-usap. Ang mga receptionist ay dapat magsalita at sumulat nang malinaw kapag nagbibigay ng impormasyon at nakikipag-ugnayan sa mga customer.

Mga kasanayan sa kompyuter. Ang mga receptionist ay dapat na sanay sa paggamit ng mga computer.

Mga kasanayan sa serbisyo sa customer. Kinakatawan ng mga receptionist ang organisasyon, kaya dapat silang maging magalang, propesyonal, at matulungin sa mga customer at sa publiko.

Integridad. Maaaring pangasiwaan ng mga receptionist ang kumpidensyal na data, lalo na sa mga medikal at legal na opisina. Dapat silang mapagkakatiwalaan at protektahan ang privacy ng mga kliyente.

Mga kasanayan sa interpersonal. Dapat maging komportable ang mga receptionist sa pakikipag-ugnayan sa mga tao sa iba't ibang uri ng sitwasyon.

Mga kasanayan sa organisasyon. Ang mga receptionist ay kumukuha ng mga mensahe, mag-iskedyul ng mga appointment, at magpanatili ng mga file ng empleyado. Kailangan nila ng mahusay na mga kasanayan sa organisasyon upang pamahalaan ang kanilang magkakaibang mga responsibilidad.

Mga Uri ng Organisasyon
 • Pangangalaga sa kalusugan at tulong panlipunan    
 • Mga serbisyong propesyonal, siyentipiko, at teknikal    
 • Mga serbisyo sa personal na pangangalaga    
 • Mga serbisyong pang-administratibo at suporta    
 • Relihiyoso, pagbibigay, civic, propesyonal, at mga katulad na organisasyon
2020 Trabaho
1,016,200
2030 Inaasahang Trabaho
1,060,000
Kailangan ang Edukasyon at Pagsasanay

Karaniwang kailangan ng mga receptionist ng diploma sa mataas na paaralan o katumbas, at maaaring mas gusto ng mga employer na kumuha ng mga kandidato na may karanasan sa ilang partikular na computer software. Ang kahusayan sa pagpoproseso ng salita at mga application ng spreadsheet ay maaaring maging partikular na kapaki-pakinabang.

Karamihan sa mga receptionist ay tumatanggap ng panandaliang on-the-job na pagsasanay, karaniwang tumatagal ng ilang araw hanggang isang buwan. Karaniwang sinasaklaw ng pagsasanay ang mga pamamaraan para sa pagbati sa mga bisita, pagsagot sa telepono, at paggamit ng computer.

Newsfeed

Mga Online na Kurso at Tool