Pangangasiwa ng Edukasyon sa Postecondary

Icon
Icon ng Clipboard
Icon
Icon ng Tao
Icon
Icon ng Thumbs Up
Related roles: Academic Affairs Vice President (Academic Affairs VP), Academic Dean, Admissions Director, College President, Dean, Financial Aid Director, Institutional Research Director, Provost, Registrar, Students Dean

Mga spotlight

Mga Katulad na Pamagat

Academic Affairs Vice President (Academic Affairs VP), Academic Dean, Admissions Director, College President, Dean, Financial Aid Director, Institutional Research Director, Provost, Registrar, Students Dean

Deskripsyon ng trabaho

Plan, direct, or coordinate student instruction, administration, and services, as well as other research and educational activities, at postsecondary institutions, including universities, colleges, and junior and community colleges.

Mga Pananagutan sa Trabaho
  • Design or use assessments to monitor student learning outcomes.
  • Recruit, hire, train, and terminate departmental personnel.
  • Direct, coordinate, and evaluate the activities of personnel, including support staff engaged in administering academic institutions, departments, or alumni organizations.
  • Advise students on issues such as course selection, progress toward graduation, and career decisions.
  • Plan, administer, and control budgets, maintain financial records, and produce financial reports.
Mga Kasanayang Kailangan sa Trabaho
  • Kritikal na Pag-iisip - Paggamit ng lohika at pangangatwiran upang matukoy ang mga kalakasan at kahinaan ng mga alternatibong solusyon, konklusyon, o diskarte sa mga problema.
  • Reading Comprehension — Pag-unawa sa mga nakasulat na pangungusap at talata sa mga dokumentong may kinalaman sa trabaho.
  • Aktibong Pakikinig-Pagbibigay ng buong atensyon sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao, paglalaan ng oras upang maunawaan ang mga puntong ginagawa, pagtatanong kung naaangkop, at hindi nakakaabala sa hindi naaangkop na mga oras.
  • Instructing — Teaching others how to do something.
  • Monitoring — Monitoring/Assessing the performance of yourself, other individuals, or organizations to make improvements or take corrective action.

Newsfeed

Mga Online na Kurso at Tool