Mga spotlight

Mga Katulad na Pamagat

Associate Professor, Assistant Professor, Lecturer, Research Professor, Adjunct Professor, Visiting Professor

Deskripsyon ng trabaho

Ang propesor ay isang senior academic na karaniwang may hawak na doctoral degree o katumbas na kwalipikasyon sa kanilang larangan ng kadalubhasaan. Karaniwan silang nagtatrabaho sa isang unibersidad o kolehiyo upang magturo at magsagawa ng pananaliksik sa kanilang lugar ng espesyalisasyon. Ang mga propesor ay may pananagutan din sa paggabay at pagpapayo sa mga mag-aaral, pagbuo at paghahatid ng mga kurso, at paglahok sa mga komiteng pang-akademiko at iba pang mga aktibidad sa institusyon.

Mga Pananagutan sa Trabaho
 • Pagtuturo: Ang mga propesor ay may pananagutan sa paghahanda at paghahatid ng mga kurso sa undergraduate at graduate na mga mag-aaral, na kinabibilangan ng pagbuo ng syllabi ng kurso, paglikha ng mga plano sa aralin, pagbibigay ng mga takdang-aralin sa pagmamarka, at pagbibigay ng feedback sa mga mag-aaral.

 • Pananaliksik: Ang mga propesor ay inaasahang magsagawa ng pananaliksik at mag-ambag sa pagsulong ng kaalaman sa kanilang larangan. Maaaring kabilang dito ang pag-secure ng pagpopondo, pagsasagawa ng mga eksperimento o fieldwork, pagsusuri ng data, at pag-publish ng mga natuklasan sa pananaliksik sa mga akademikong journal o paglalahad ng mga ito sa mga kumperensya.

 • Serbisyo: Madalas na kasangkot ang mga propesor sa mga aktibidad sa paglilingkod sa loob ng kanilang institusyon o komunidad, na maaaring kabilangan ng paglilingkod sa mga komite, pagbibigay ng pamumuno o pagtuturo sa mga mag-aaral at iba pang miyembro ng faculty, at paglahok sa mga programa sa pakikipag-ugnayan sa komunidad.

 • Pagpapayo: Ang mga propesor ay inaasahang magpapayo at magtuturo sa mga mag-aaral na undergraduate at nagtapos, na nagbibigay ng gabay sa mga bagay na may kaugnayan sa akademiko at karera at tinutulungan sila sa kanilang propesyonal na pag-unlad.

 • Propesyonal na Pag-unlad: Ang mga propesor ay inaasahang patuloy na makisali sa mga aktibidad sa propesyonal na pagpapaunlad, tulad ng pagdalo sa mga kumperensya, workshop, o iba pang pagkakataon sa pagsasanay upang mapahusay ang kanilang mga kasanayan at kaalaman sa kanilang larangan.

 • Pangangasiwa: Ang ilang mga propesor ay maaaring may mga tungkuling pang-administratibo, tulad ng paglilingkod bilang mga tagapangulo ng departamento, mga direktor ng programa, o mga dean, kung saan pinangangasiwaan nila ang mga programang pang-akademiko, namamahala ng mga badyet, at gumawa ng mga desisyon na makakaapekto sa kanilang institusyon.

Mga Kasanayang Kailangan sa Trabaho
 • Dalubhasa sa kanilang larangan: Ang mga propesor ay dapat magkaroon ng malalim na pag-unawa sa kanilang larangan ng pag-aaral at maiparating nang epektibo ang kaalamang ito sa mga mag-aaral.

 • Mga kasanayan sa komunikasyon: Ang mga propesor ay nangangailangan ng malakas na kasanayan sa komunikasyon upang epektibong maiparating ang mga kumplikadong ideya sa mga mag-aaral, kasamahan, at sa mas malawak na komunidad ng akademya. Dapat silang makapagsulat nang malinaw at mapanghikayat, gayundin ang paglalahad ng impormasyon sa isang nakakahimok at nakakaakit na paraan.

 • Mga kasanayan sa pagtuturo: Ang mga propesor ay dapat na makabuo ng mabisang mga plano sa aralin, makapaghatid ng mga lektura, at makisali sa mga mag-aaral sa paraang nagpapaunlad ng pagkatuto at humihikayat ng kritikal na pag-iisip.

 • Mga kasanayan sa pananaliksik: Ang mga propesor ay dapat na makapagdisenyo at magsagawa ng mga proyekto sa pananaliksik, magsuri ng data, at gumawa ng mga konklusyon batay sa kanilang mga natuklasan. Dapat din silang magsulat at mag-publish ng mga papel sa pananaliksik at ipakita ang kanilang mga natuklasan sa mga kumperensya.

 • Mga kasanayan sa pamumuno: Ang mga propesor ay madalas na humahawak ng mga posisyon sa pamumuno sa loob ng kanilang mga departamento, at dapat nilang epektibong pamahalaan ang mga badyet, magtalaga ng mga gawain, at magbigay ng inspirasyon at motibasyon sa iba.

 • Mga kasanayan sa pamamahala ng oras: Dapat na balansehin ng mga propesor ang kanilang mga responsibilidad sa pagtuturo, pagsasaliksik, at serbisyo, pati na rin pamahalaan ang kanilang sariling mga iskedyul at mga deadline.

 • Mga kasanayan sa interpersonal: Ang mga propesor ay dapat na makabuo ng matibay na ugnayan sa mga mag-aaral, kasamahan, at sa mas malawak na komunidad ng akademya. Sila ay dapat na madaling lapitan, nakikiramay, at epektibong magagawang makipagtulungan sa mga tao mula sa magkakaibang background at pananaw.

Newsfeed

Mga Online na Kurso at Tool